Contact information


FIOCCO GROUP CO.,LTD

ADD:NO.11 Dongqian Lake Area,Yinxian Avenue,Ningbo,China

TEL:+86-574-88373111

FAX:+86-574-88373000

MALL:cnhuayi@mail.nbptt.zj.cn

WEB:http://www.fiocco-group.com